Software and game box: Films -->

උදාර සිතුවිල්ලක්

එවිට ඔබට උදැසන අවදිවනවිට උදාර සිතුවිල්ලක් ඇතිව දවස ගතකිරිමට අප හ එක්වන්න ඩිඅලොග් පරිබොගික ඔබට මෙම සේවාව අද සිට ලබේ
REG space 77001 ලෙස ටයිප් කර 77001 ට SMS කරන්න.

Join us on facebook

Showing posts with label Films. Show all posts
Showing posts with label Films. Show all posts

Tuesday, July 22, 2014

DOMINION

ඔන්න ඉතින් මම ගෙනවා ඔයලට අලුත් ට්ව් සිරියස් එකක් මෙකෙ නමෙ එක තමාඉතින් දැනට මෙකෙනම් කොටස් 5යි ඇවිත් තියෙන්නෙ බාගන්නනම් දෙන්න ලින්ක් එකක් නැ එත් මට පුලුවන් ඔයලට මෙක ඔන් ලයින් බලන්න IDM   තියෙන අයටනම් බගත්තහකි එක නත්තම් මෙතනින් යන්න ගිහින් බගන්න ඵල තියෙන එවා බලලා විස්තර කියන්න හොදද කියලා
ආ මෙකෙ විස්තරෙ තමා ලොකෙ පලනය කරන දෙවිවරු විසින් අපෙ ලොකෙ අක්‍රමය කරන එක බලන්න නියමයි අපි ගියා
 Pilot
Godspeed
Broken Places
Dominion Season 1 Episode 3
 The Flood
 Something Borrowed

Next Episode: 6. Black Eyes Blue
(Scheduled to Air: 24 July 2014) 

සින්හල උපසිරස ලබාගැනිමට මෙතන ඔබන්න 

Wednesday, October 16, 2013

Flying Fish - Igillena Maluwo තාම බලුවෙ නද්ද

ඔන්න මගෙ යලුවනේ මම ගොඩකාලයකින් තමා ඔයලට ෆිල්ම් එකක් ගෙනවෙ මොකද්ද දනනවද මෙ  ඉතින් ඔයල තම බලුවෙ නද්ද බලන්න හිතගෙන ඉන්නවද හොයනවද මෙක තමා කියන්නෙ මෙක අපෙ රටෙ එකක් උනට අපෙ රටෙ සම්මන නෑ   නමුත් මෙක පිටරටනම් සමන්නිය කතවක් හොඩඉ ඉතින් අපි බලලම කත කරමු නෙ කොමෙන්ට් අනිව ඔනෙ හොඩෙ නත්තන් මෙව දෙන්නෑ

Saturday, August 11, 2012

SETP UP 4


    
   ඔන්න ඉතින් ගොඩ කාලෙකට පස්සේ  ඔයාලට ගොඩක් හොද danceing movie එකක්      දන්නවද  මේක  තම  අලුත්ම  step up 4 මේක ගැන විස්තර කියන්න දෙයක් න මම හිතන විදියට මේකේ නම අහපු ගමන් දන්නවා ඔයාල මේක මොකද්ද කියල මේකේ කතාව කියල වැඩකුත් නැනේ ඔයාලම බලන්න ඔයාලට මෙතනින් on line බලන්න පුළුවන් ඒ විතරක් නෙමේ මේක එතැනින්ම IDM තියන යට බාගන්නත් පුළුවන්  එක   නැත්තම්   මගේ  සයිට්    එකෙන්ම  බාගන්නත් පුළුවන් ඉතින් අපි  යන්නම්  ඔයාලට සුබ  අනාගතයක්

                                                                   නරබන්න මෙතනින්

 

Sunday, June 10, 2012

PIRANHA 3D

පිරානා 3DD කියන්නේ ටිකක් විතර බය හිතෙන කතාවක් එඋනත් ඇත්තටම ලස්සනයි  නියමයි ඔයාලත් බලන්න මොකද මේක වෙන්නේ අපේ මිනිස්සුන්ගෙම වැඩකින් කතාව කිඋවහම වැඩක් නැනේ ඒ විතරක් නෙමේ මේක  HDRip මේක 292mb වගේ    පොඩි    ප්‍රමාණයක්   තමා    තියෙන්නේ   එහෙනම් ඔයාලත් බලන්නකෝ 

                 බාගත කරගන්න මෙතනින්න්   

Wednesday, May 9, 2012

Puss in Boots

මේක  ටිකක්  පරණ කතාවක් ඔයාල බලල ඇති මොකද්ද දන්නවද ඔයාලට මතකද ස්රෙක් කියාලා කතාවක් එකේ ඉන්නවා බූට් දාපු පුසෙක් අන්න එ පුස ප්‍රදහන චරිතේ කරලා එයා වටේ ගෙතුන කතාවක් මේක ඇත්තම කියනවනම් ගොඩක් ලස්සන කතාවක් මේක ගැන විස්තර කරපුවම මේකේ ලස්සන න මේකේ තියෙන්නේ මේ පුසගේ සටන් ජවනිකා එහෙනම් බලන්න

on line බලන්න මෙතනින් යන්න

බාගත කරන්න මෙතනින් යන්න  

Thursday, March 29, 2012

ඔයාල බැලුවද B13 නැද්ද එහෙනම් බලන්න ඔන්න මගෙන්


In 2010 social problems such as violence, drugs and organized crime have overrun the poorer suburbs of Paris and especially a Banlieue commonly referred to as B13 (Banlieue 13 – which translates to District 13 or Borough 13 in English) a ghetto with a population of some two million. Unable to control B13 the authorities construct a high wall topped by barbed wire around the entire area forcing the inhabitants within to survive without education, proper utilities or police protection behind the containment wall. Police checkpoints stop anybody going in or out.
Three years later an almost feudal system has developed amongst the street gangs of B13. The area is now flooded with hard drugs such as heroin and completely controlled by gangsters. Certain blocks are ruled over by various individuals and one high rise apartment block is looked after by an athletic and street-wise man known as Leïto (David Belle). Leïto hates drugs and injustice and wages a one-man war against a neighboring gang lord named Taha Bemamud (Bibi Naceri) to keep his own building and people safe and free of drugs. Leïto captures 20 kg of cocaine from Taha, worth over a million euro, which incites Taha to send his thugs to recover the merchandise, led by the towering K2 (Tony D'Amario). Leïto destroys the cocaine by using bleach and uses parkour to evade Taha's thugs through the building and across rooftops.
Taha kidnaps Leïto's younger sister Lola (Dany Verissimo) to use against him, but Leïto manages to invade Taha's base, rescue his sister, and kidnap Taha in turn. Leïto takes Taha to the police office at the edge of the district perimeter, but the police are in the process of abandoning their position on orders from the French Ministry, and are also threefold outnumbered by Taha's gang. The police release Taha and allow him to take Lola with him to avoid a confrontation. In addition, they put Leïto in a cell also to contain the situation, but Leïto kills the police chief in the process for handing over Lola.
Six months later, outside of B13 in the affluent areas of Paris, an undercover police captain named Damien Tomaso (Cyril Raffaelli) infiltrates an underground casino and attempts to arrest Carlos Montoya, the gangster who owns it. His extraction procedure fails, however, forcing him to fight his way through an army of thugs to escape the casino. Upon the mission's completion, Damien immediately receives another assignment from his chief and also the Defence Secretary of France, Mr Krüger. He is told that Taha has stolen an experimental neutron bomb that is set to detonate in 24 hours. His mission is to convince Leïto, imprisoned for months, to lead him to Taha's base so that he can disarm the bomb.
Damien attempts to pass himself off as a fellow prisoner and helps Leïto escape to B13, but Leïto sees through Damien's act and abandons him. After fighting off some of the local thugs, Damien locates Leïto and admits the truth. They team up to disarm the bomb and rescue Lola. The pair surrenders to Taha in order to gain access to his base. There, they discover that Taha has rigged the warhead to a missile launcher, pointed towards the center of Paris and is prepared to blackmail the government with it. Taha demands a high ransom, which is refused by Damien's government contact. The pair escape, and while Taha's thugs pursue them, he discovers that the government has emptied all of his offshore accounts in the Bahamas and elsewhere. One of Taha's men asks how Taha will pay them. Frustrated Taha tries to shoot the member who asked him that only to discover that his gun is empty. Taha offers money from a safe he possesses. Knowing that with Tahas accounts emptied and unable to have any reason to work for him the thugs shoot and kill Taha. This leaves K2, a more sympathetic leader, in charge and K2 has a moment of reconciliation with Leïto, suggesting that peace is possible in the future within B13.
Leïto and Damien fight their way to the tower building holding Lola and the bomb. They are confronted by their final obstacle: Yeti, a substantial henchman left by Taha to block their access to the bomb. Damien underestimates Yeti and tries attacking him, but is gradually overpowered. Leito helps out Damien and gains the upper hand with the henchman by tying him up with a electricity cord. Damien then picks up a brick and smashes it on Yeti's head, knocking him out. Having defeated Yeti, Damien calls his contact to receive the deactivation code, 9293709B13. Leïto recognizes the code as a reference to the bomb's location (92 and 93 are the two area codes of the departements that make up District 13), the day's date (7 September), and the district, B13. Leïto deduces that the government has set them up and the code will actually detonate the bomb instead of deactivating it. He fights Damien to prevent him from entering the code. The timer runs out and the bomb does not detonate, proving Leïto's theory.
The pair return to the government building with the bomb and force Mr Krüger to admit that he had planned to blow up B13 as a means to get rid of it. The confession has been filmed and is immediately broadcast by pirate television transmission across all channels. The pair's actions cause a major scandal that sparks public support for B13. Soon the rest of the government promises to tear down the containment wall and bring back schools and police to B13. Leïto and Damien depart as friends, and Lola kisses Damien to encourage him to visit B13 in the future.lmed and is immediately broadcast by pirate television transmission across all channels. The pair's actions cause a major scandal that sparks public support for B13. Soon the rest of the government promises to tear down the containment wall and bring back schools and police to B13. Leïto and Damien depart as friends, and Lola kisses Damien to encourage him to visit B13 in the future.

                                බාගන්න මෙතනට click කරන්න

Wednesday, March 21, 2012

බැලුවද? Lorax 2012 ඇවිත් බලන්න

This article is about the children's book by Dr. Seuss. For the animated television special, see The Lorax (TV special). For the animated feature film, see The Lorax (film). For the robotics project, see LORAX.
The Lorax 
The Lorax.jpg
Author(s)     Dr. Seuss
Country     United States
Language     English
Genre(s)     Children's literature
Publisher     Random House
Publication date     1971
Media type     Print (Hardcover and paperback)
Pages     45
ISBN     0394823370
OCLC Number     183127
Dewey Decimal     [E]
LC Classification     PZ8.3.G276 Lo
Preceded by     I Can Write—By Me, Myself
Followed by     Marvin K. Mooney Will You Please Go Now!

The Lorax is a children's book written by Dr. Seuss and first published in 1971. It chronicles the plight of the environment and the Lorax, who speaks for the trees against the greedy Once-ler. As in most Dr. Seuss works, most of the creatures mentioned are original to the book.

The book is commonly recognized as a fable concerning the danger corporate greed poses to nature, using the literary element of personification to give life to industry as the Once-ler (whose face is never shown in any of the story's illustrations or in the television special) and the environment as The Lorax.
Contents
 [hide]

    1 Plot
    2 Criticisms
    3 Controversy
    4 Adaptations
        4.1 1972 television special
        4.2 2012 feature film
        4.3 Audio books
    5 Cultural References
    6 References

[edit] Plot

A young boy residing in a polluted, grim world visits a strange creature called the Once-ler. He asks the Once-ler why the world is in such a run-down state. The Once-ler explains to the boy that he arrived in a beautiful, cheerful world containing happy, playful fauna that spent their days romping around blissfully among "Truffula trees." The Once-ler begins to cut down the truffula trees, thinking they will help him craft "Thneeds," his invention that he thinks everyone will need.

The Lorax, a small orange creature, appears from the stump of a truffula tree. He "speaks for the trees" and warns the Once-ler of the consequences of cutting down the truffula trees, but the Once-ler ignores him. Soon the once beautiful land becomes polluted and the fauna flee to find more hospitable habitats. Eventually the final Truffula tree is cut down, leading to the closure of Once-Ler's factory and the disappearance of the Lorax. The book then returns to the present, ending on an ambiguous yet optimistic note where the Once-Ler gives the boy the last Truffula seed and encourages him to plant it so that Truffula trees can return, and so would the Lorax.
[edit] Criticisms

In a retrospective critique written in the journal Nature upon the 40th anniversary of the book's publication, Emma Marris described the Lorax character as a "parody of a misanthropic ecologist". She called the book "gloomy" and doubted it was good for young children.[1] Nevertheless, she praised the book overall, and especially Seuss for understanding "the limits of gloom and doom" environmentalism.
[edit] Controversy

In 1988, a small school district in California kept the book on a reading list for second graders, though some in the town claimed the book was unfair to the logging industry.[2] Terri Birkett, a member of a family-owned hardwood flooring factory, authored The Truax,[3] offering a logging-friendly perspective to an anthropomorphic tree known as the Guardbark. This book was published by NOFMA, National Oak Flooring Manufacturers' Association. Just as in The Lorax, the book consists of a disagreement between two people. The logging industry representative states that they have efficiency and re-seeding efforts. The Guardbark, a personification of the environmentalist movement much as the Once-ler is for big business, refuses to listen and lashes out. But in the end, he is convinced by the logger's arguments. However, this story was criticized for what were viewed as skewed arguments and clear self interest, particularly a "casual attitude toward endangered species" that answered the Guardbark's concern for them. In addition, the book's approach as a more blatant argument, rather than one worked into a storyline, was also noted.[4][5]

The line "I hear things are just as bad up in Lake Erie" was removed more than fourteen years after the story was published after two research associates from the Ohio Sea Grant Program wrote to Seuss about the clean-up of Lake Erie.[6] The line remains in the home video releases of the television special.

On April 7, 2010, Amnesty International USA commented in their blog on the story of the book that "amazingly parallels that of the Dongria Kondh peoples of Orissa" in India, "where Vedanta Corporation is wrecking the environment of the Dongria Kondh people."[7]
[edit] Adaptations
[edit] 1972 television special
Main article: The Lorax (TV special)

The book was adapted as an animated musical television special produced by DePatie-Freleng Enterprises, directed by Hawley Pratt and starring the voices of Eddie Albert and Bob Holt. It was first aired by CBS on February 14, 1972. The line about Lake Erie was spoken by one of the Humming-Fish as they marched out of the river at the foot of the Once-ler's factory. It remains in DVD releases of the show, even though the line was later removed from the book. The special also features more of an in-depth look at the problems, including the Once-ler arguing with himself about what he is doing, and at one point asking the Lorax if shutting down his factory (and putting hundreds of people out of a job) is really the answer. Many of the Lorax's arguments seem to be focused on how "progress progresses too fast", in a sense arguing that things might've been better if the Once-Ler had come to a balance with the forest and slowed down production of the Thneeds. An abridged version of the special is used in the 1994 TV movie In Search of Dr. Seuss with Kathy Najimy's reporter character hearing the Once-ler's story.
[edit] 2012 feature film
Main article: The Lorax (film)

On March 2, 2012, Universal Studios and Illumination Entertainment released a 3-D CGI film loosely based upon the book. The release coincided with the 108th birthday of Seuss, who died at 87 in 1991. The cast includes Danny DeVito as the Lorax, Zac Efron as Ted, Ed Helms as the Once-ler, Rob Riggle as new villain O'Hare, and Betty White as Grammy Norma, Ted's grandmother. Taylor Swift has also been cast as Audrey, Ted's romantic interest. The film debuted in the number one spot at the box office, making $70 million. 2 weeks later, this movie gained a total worldwide sale for the big-screen adaptation of Seuss’ 1971 children’s book now standing at US$158.4 million.[8] However, the film received mixed reviews.
[edit] Audio books

Two audio readings have been released on CD, one narrated by Ted Danson in the United States (Listening Library, ISBN 978-0807218730) and one narrated by Rik Mayall in the United Kingdom (HarperCollins, ISBN 978-0007157051).


                                                        මෙතනින් බාගන්න මේක

Wednesday, February 8, 2012

Crysis 2Crytek's been at the forefront of graphical achievement for years now. Crysis is still one of the first games people install when they get new hardware, even though the game came out in 2007. Now the company is finally developing something multiplatform. Not surprisingly, it's a shooter. Perhaps to the dismay of some PC purists, it sounds like the core Crysis formula is being altered somewhat to create a more funneled, streamlined experience. But honestly, is that really a bad thing? For now we can't really say for sure.That being said, we should have faith in Crytek. Far Cry, Crysis and Warhead are all excellent shooters, and with Crysis 2 the company is getting more exposure than ever outside of the core PC gaming community. Having refined its shooting mechanics, presentation, and artificial intelligence over the years, Crytek's shooter sequel could be the best thing the studio has ever made. At the very least, you know it's going to be a visual spectacle bound to be obsessively tested on every gaming machine on the planet.
Source Name: PCgame
Tuesday, February 7, 2012

you watch this fillm ඔයාල බැලුවද මේ ෆිල්ම් එක


මෙය ඔබ කාගේත් ඇසට යොමුකිරිම සදහා ම මෙය ගැන පුංචියට කියන්නම්. මේක ඇත්තටම ලස්සන ආදරකතාවක් වූවත් මෙහෙයි  ඉතා බිහිසුණු ගැටුම් ජවනිකා නැතුවම නොවේ. මෙය ගැන විස්තර කීමට මා අකමැති මන්දයත් මෙහි ඇති තාත්වික බව ඔබේ සියසින්ම දැකගන්න


                                             බාගත කරගැනීම සදහා  මෙහි click කරන්න

                                           http://extratorrent.com/torrent/2610700 /In+Time+2011+720p+BRRip+XviD+AC3-BlackStaticRG.html
alexa rank

Blogger news

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by software and game box Themes | software and game box by Harshan Jayalath - software and game box Themes | Bluehost